Chủ đầu tư: Anh Việt – Hải Dương

Đơn vị thiết kế và thi công: Nội thất Ai Home

Hạng mục thiết kế và thi công: Nội thất phòng khách

Thời gian thiết kế: 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận mặt bằng

Thời gian sản xuất: 15 – 20 ngày kể từ ngày chốt phương án thiết kế

Thời gian thi công: 01 ngày

Ưu đãi của Nội thất Ai Home: Miến phí 100% phí thiết kế, phí vận chuyển, phí thi công