Chủ đầu tư: Anh Chiến – Hà Nội

Đơn vị thiết kế và thi công: Nội thất Ai Home

Các hạng mục thiết kế và thi công: Nội thất phòng khách, Nội thất phòng bếp

Thời gian thiết kế: 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận mặt bằng

Thời gian sản xuất tại xưởng: 15 – 20 ngày kể từ ngày chốt phương án thiết kế

Thời gian lắp đặt, thi công: 02 ngày