Tên công trình: Tủ bếp hiện đại

Chủ đầu tư: Chị Thùy – Hải Phòng

Đơn vị thiết kế và thi công: Nội thất Ai Home

Các hạng mục công trình: Tủ bếp trên dưới, tủ kho, giá gia vị, giá bát đĩa, tay nâng Blum, bếp từ, Hút mùi

Thời gian Thiết kế và thi công: 20 ngày