1. Hạng mục công trình:

– Full thiết kế gia đình cho nhà ống 4m x 16m

2. Thời gian hoàn trả thiết kế: 10 ngày kể từ ngày nhận mặt bằng

3. Thời gian sản xuất: 20 – 25 ngày kể từ ngày chốt phương án thiết kế

4. Thời gian thi công: 07 ngày

5. Ưu đãi của Nội thất Ai Home: Miến phí thiết kế, miến phí vận chuyển, miến phí thi công lắp đặt